Γιγαντοεπιστήμονες

Οι Γιγαντοεπιστήμονες με βιωματικό τρόμο έμαθαν ότι το χαρτί μπορεί να έχει πολύ μικρό βάρος, αλλά αν του δώσουμε την κατάλληλη μορφή μπορεί να κρατήσει και να στηρίξει επάνω του μεγαλύτερο βάρος. Έτσι αν το μετατρέψουμε σε κύλινδρο μπορεί να στηρίξει πολλά βιβλία, όπως συμβαίνει και με τις κολώνες των κτιρίων. Επίσης αν το τσακίσουμε μπορεί να κρατήσει ένα ποτήρι με νερό, ενώ στην περίπτωση που θα ήταν σε ευθεία μορφή δεν θα είχε αυτή την αντοχή της βαρύτητας, όπως συμβαίνει και με τις κατασκευές από λαμαρίνες

Facebook
Twitter

Περισσότερα Γιγαντονέα