Παραμύθια του καλοκαιριού

“Το λουλούδι της ισότητας”, της συγγραφέως Ευδοκίας Πρασίνου ήταν το παραμύθι που μελετήσαμε αυτή την εβδομάδα στο γιγαντόσπιτο. Ένα παραμύθι που όπως φαίνεται από τον τίτλο πραγματεύεται το ζήτημα της ισότητας των δυο φύλων. Δίνονται πράγματι ίσες ευκαιρίες σε όλα τα κορίτσια και τα αγόρια του κόσμου; Μήπως υπάρχουν στερεοτυπικές ιδέες για τις δραστηριότητες που αναλαμβάνουν οι άνδρες και οι γυναίκες;; Αυτά ήταν κάποια από τα θέματα που μας προβλημάτισαν και μας έβαλαν σε διαδικασία αναστοχασμού γύρω από το θέμα των φύλων.


Η ομάδα των μεγαλύτερων παιδιών αρχικά διάβασε το παραμύθι, το αφηγήθηκε και στη συνέχεια εστιάζοντας στα κύρια σημεία και νοήματα ανέπτυξε μια ενδιαφέρουσα συζήτηση με καταιγισμό ιδεών, δίνοντας την ευκαιρία στα παιδιά να σκεφτούν και να πάρουν το λόγο, εκφράζοντας ελεύθερα τις απόψεις τους.

Στη συνέχεια ακολούθησε δραστηριότητα στην οποία τα παιδιά ακούγοντας διάφορες καθημερινές δραστηριότητες 

, όπως το σιδέρωμα, η μαγειρική, η κηπουρική, καλούνταν να αποφασίσουν ποιό από τα δύο φύλα θα τις αναλάμβανε, ενώ σ’ έναν πίνακα κατανομής στοιχείων κατέγραφαν τις απαντήσεις τους. Στόχος ήταν η κατανόηση των στερεοτύπων του φύλου, αλλά και των περιορισμών που αυτά δημιουργούν στις επιλογές των ατόμων στις σπουδές τους, τον ελεύθερο χρόνο, τα παιχνίδια ή τις εξωσχολικές δραστηριότητες.
Όσο για την ομάδα των μικρών μας παιδιών, αφού άκουσαν και συζήτησαν το παραμύθι, αποφάσισαν να ζωγραφίσουν τις σκηνές του αλλά και να φτιάξουν αφίσες με το μήνυμα “Είμαστε όλοι ίσοι”!!!

Facebook
Twitter

Περισσότερα Γιγαντονέα