ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Είναι γεγονός ότι για την αποτελεσματική απόδοση του παιδιού στην εκπαίδευση, εκτός από τα κίνητρα, σημαντικό ρόλο παίζει η μορφή διδασκαλίας  που εφαρμόζει ο εκάστοτε εκπαιδευτικός. Εδώ λοιπόν, στο Σπιτάκι του Γίγαντα, θέτουμε ως στόχο την σωστή προετοιμασία των μαθητών για το σχολείο και κατ’ επέκταση την γενικότερη βελτίωση του μαθησιακού τους επιπέδου. Για το λόγο αυτό, χρησιμοποιούμε εναλλακτικές μορφές διδασκαλίας. Μια απ’ αυτές είναι η λεγόμενη  μαθητοκεντρική μέθοδος , όπου τα Γιγαντάκια μας συμμετέχουν ενεργά καθ’ όλη τη διάρκεια του μαθήματος, θέτοντας τυχόν απορίες και ερωτήματα. Από την άλλη, οι εκπαιδευτικοί προσπαθούν να ενθαρρύνουν τα παιδιά να εκφράζουν ελεύθερα την άποψη τους, ενώ παράλληλα συμβάλλουν στο να αποκτήσουν τα παιδιά τις σωστές και απαραίτητες γνώσεις. Ωστόσο, σε συνδυασμό με τη μαθητοκεντρική μορφή, εφαρμόζουμε και τη συμμετοχική-συνεργατική μέθοδο, κατά την οποία οι εκπαιδευτικοί συνεργάζονται με τους μαθητές  ώστε να τους καθοδηγούν σωστά όχι μόνο όταν το ζητήσουν τα ίδια τα παιδιά, αλλά και όταν οι εκπαιδευτικοί το θεωρήσουν απαραίτητο. Σ’ αυτή τη μορφή διδασκαλίας δε στοχεύουμε μόνο στην μετάδοση γνώσεων αλλά εστιάζουμε και στην ανάπτυξη σωστών προσωπικοτήτων.

Σύμφωνα λοιπόν με τα παραπάνω, στο Σπιτάκι του Γίγαντα δημιουργείται ένα φιλικό περιβάλλον  τόσο μεταξύ των μαθητών, όσο και μεταξύ μαθητών και εκπαιδευτικών. Νιώθοντας τα παιδιά εμπιστοσύνη και ασφάλεια σε ένα τέτοιο κλίμα, δημιουργείται μια πολύ καλή συνεργασία και αυτό έχει με τη σειρά του ως αποτέλεσμα να επιτυγχάνεται η αποτελεσματική εκπαίδευση των μαθητών και η διαμόρφωση σωστών προσωπικοτήτων.

Facebook
Twitter

Περισσότερα Γιγαντονέα